Front_Hemsida_JUL2017_NO

FURNES AKTUELT

Publisert: 11. januar 2018

Hanne Sæter er ansatt som ny medarbeider på salgs-/ ordrekontoret  fra 1. februar 2018

Vi vil ønske Hanne velkommen til oss og ser frem til å inkludere henne i vår salgs og markedsavdeling

Les mer..
Publisert: 11. januar 2018

I desember 2017 ble vårt nye modellverksted på 550m2 tatt i bruk. Nybygget inneholder nytt moderne modell- og maskinverksted, nytt modell-lager, ny plass for modellmontering, samt samlokalisering av kontorer for produktutviklings- og modellavdelingen.

Denne investeringen styrker og øker vår kompetanse innenfor produktutvikling og effektiv modelltilvirkning. På denne måten løfter vi en allerede nytenkende og innovativ avdeling inn i en ny fase.

Dette vil da komme bedriften som helhet og våre nåværende og framtidige kunder til gode.

Les mer..
Publisert: 07. februar 2017

VA Tour Norge er navnet på Norges nye messe innenfor VA-bransjen. Norges ledende VA-foretak har valgt å turnere landet med sin egen VA-messe for å møte sine kunder. Den første rundreisen gjennomføres i mars 2018. Målsetningen er at VA Tour Norge skal bli et arrangement som med jevnlige intervaller turnerer gjennom hele landet, derav messens navn. VA produkter som ofte er både store og tunge får sjelden plass i de lokale minimesser, men med VA Tour Norge får produsentene anledning til også å vise frem de større og tyngre produktene.

Les mer..

SALG- OG ORDREKONTOR

Nina_87x115
Kristin_87x115
Nina Moen
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no
Kristin Olden
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no

Markedsavdeling