Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

E18 Rugtvedt-Langangen
Publisert: onsdag 18. oktober 2023

E18 er under utbygging, med et mål om å bygge firefelts vei mellom Oslo og Kristiansand. Strekningen Rugtvedt-Langangen er en 17 km lang del av dette prosjektet. Det bygges firefelts vei med store brukonstruksjoner og tunneler, et komplekst prosjekt som skal ferdigstilles i 2025. Prosjektet består blant annet av 8,3 km ny tunnel og det skal bygges en ny Grenlandsbru. Denne blir – i likhet med den eksisterende – 600 meter lang, og får en tårnhøyde på ca 149 meter. Utbyggingen vil løse de tidvis store trafikkutfordringene gjennom Porsgrunn og hele strekningen skal angivelig få en fartsgrense på 110 km/t.

Furnes Jernstøperi leverer gategods, som lokk, rammer, trekkekummer, kuppelrister og kjeftsluk til prosjektet. Furnes produserer kuppelrister i både høy og lav utførelse, med høyt skjørt og med teleskoprør. Sortimentet strekker seg fra Ø300–Ø650

Strekningen skal være ferdigstilt i 2025.

Les mer om prosjektet her:
Byggherre: Nye Veier
Totalentreprenør: Eiffage Génie Civil
Entreprenør: AFRY


Skrevet av: ASK