Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Sertifikater

Vår kvalitetssikring er din garanti for vår kvalitet!

Systemet for kvalitetsoppfølging er siden 1996 godkjent etter NS-ISO 9001

KIWA Sertifikat Furnes Jernstoperi 2022

Kontrollradet Sertifikat nr . PROD 124

RISE 2018 09 18 Typgodkaennande med beslut om tillverkningskontroll 0928 99 Giltigt till och med 2023 09 17  
PDF PDF PDF PDF


Våre rammer, lokk og rister produseres fra 01.01.2018 iht. NS-EN 124 -1 og NS-EN 124 -2.

Dette betyr at foruten vår egen kontroll, blir produktene kontrollert og tredjepartsgodkjent av Kontrollrådet for betongprodukter med sine og tilhørende internasjonale standarder.

De kontrollerte produktene blir merket med «EN 124 – 2», «K» og/eller «NS»-kronemerket.

Et utvalg av våre produkter med lås er i tillegg tredjepartsgodkjent i Sverige av RISE – Research Institutes of Sweden AB, med SP Certifiering (tidl. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut /Sitac).

Disse produktene er det utstedte ett typegodkjenningsbevis for, og «Sitac»-merket er påført avstøpene.

For våre industrikunder kan vi også tilby sertifisering av støpegods, da vi er godkjent av Lloyd’s Register for støping av seigjern. 

 


 

EPD – en Type III miljødeklarasjon

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.

 

EPD – Seigjern EPD – Gråjern Opprinnelsesgaranti GSK – Godkjenning
EPD Seigjern6 EPD Grajern5 GSK Godkjenning