Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Om oss

Furnes Jernstøperi AS ble grunnlagt i 1958 og ligger i Stange Kommune, ca. 1 time nord for Oslo. Støperiet har over 100 ansatte og er kommunens største private arbeidsgiver. Historien om Furnes, starter i Brumunddal, med produksjon av maskingods, rørdeler og gategodsprodukter – hovedsakelig med håndforming. I 1967 flyttet vi inn i nybygde lokaler i Stange kommune og her er vi fortsatt. Vi fremstiller i dag støpejerngods under varemerket FURNES®, og vår spesialitet er gategods produsert i seigjern. Konsernet er en av Nordens største og mest moderne gategodsprodusenter, med ca. 50% eksport og jobber mot alle de nordiske markedene.

I perioden 1997-2011 var Furnes fusjonert med Hamjern og het den gang Furnes-Hamjern SCC AS, vi tok tilbake vårt originale navn, Furnes Jernstøperi AS i 2014. Og i 2019 ble det et eierskifte da Øyhovden Invest AS, etter 40 års eierskap, solgte Furnes Jernstøperi AS, Øyhovden Trading AS og datterselskapet Randers Jernstøberi AS i Danmark til danske AVK Group. Med en omsetning på 10 mrd, er AVK Group en global markedsleder innen ventiler og hydranter, som er en del av infrastruktur i form av vann-og gassforsyning, avløpsrensing og brannslukking, samt et bredt spekter av industrielle applikasjoner. AVK er familieeid og har hovedkontor i Skovby/Galten i nærheten av Århus. Konsernet består av mer enn 100 produksjons- og salgsselskaper over hele verden og sysselsetter over 4800 ansatte.

Støperiet er bygget rundt en Heinrich Wagner Sinto formelinje, med stor kapasitet. Produktene formes i svartsand og smeltingen foregår på to 6 tonns elektriske smelteovner og støpningen skjer fra en støpeautomat. Vi produserer i kvalitetene gråjern og seigjern/kulegrafittjern. Råmaterialene består hovedsakelig av resirkulert stålskrap som blir til nye kvalitetsprodukter av støpejern. Bedriften har et moderne laboratorium med spektrograf og sandlaboratorium, samt en høy grad av automatisering i produksjon og sentrallager.

Vår visjon er Absolutt Kvalitet, og ligger som grunnlag på alle nivåer i virksomheten. Furnes Jernstøperi AS er drevet av nyskapning og innovasjon med en aktiv produktutviklingsavdeling, noe som har resultert i flere patenterte produktløsninger. Vi vil påstå at Furnes Jernstøperi AS har vært med på å utvikle standarden på flere områder innen gategods i Norden. Vi jobber aktivt mot bærekraftige løsninger gjennom FVU (Furnes Virksomhetsutvikling), hvor vi også har et stort fokus på de menneskelige faktorene. Trivsel, medarbeiderinvolvering og sikkerhet er nødvendig for å oppnå målet om null feil. Et av de viktigste verktøyene vi har for å oppnå økt kundetilfredshet og enda høyere utnyttelsesgrad på maskinene, er LEAN. Furnes har stort fokus på produktivitetsforbedrende tiltak og det er stadig kompetanseheving og kurs innen temaet.

Vi investerer ikke bare i kompetanseheving av våre ansatte, men også maskineri og løsninger som gjør at vi stadig kan fornye oss. Eksempler på dette er automatisering av modellarbeidet (helautomatiske fresemaskiner), og produksjonsutstyr som slipecelle og CNC maskiner. I perioden 2009–2013 ble det foretatt de største investeringene i Furnes Jernstøperi AS sin historie på til sammen over 100 millioner. Nye ovner fra Inducthoterm, filteranlegg med varmegjenvinning, nytt formeanlegg levert av Heinrich Wagner Sinto, og nytt automatisert sentrallager levert av Jungheinrich er tatt i bruk. Videre investeringer er planlagt og det jobbes etter en 10-årsplan.