Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Historikk

historikk formeanlegg productmedium

Layout støperiet, år 1978 1. Foremaskiner for underkasse. 2. Foremaskiner for overkasse. 3. Sammenlegging av over og underkasser. 4. Kjernenedlegger. 5. Vekting av kasser for støpning.6. Støpte kasser på veg inn til kjølebaner. 7. Heis. 8. Utslager. 9. Separering av over og underkasser. 10. Kjøletunell (start). 11. Slynghjulrensemaskin.

 

Furnes Jernstøperi AS ble startet som et personlig firma i 1958. Bedriften holdt til i leide lokaler i Brumunddal. Produksjonen var maskingods og rørdeler, samt gatekumlokk. Det var imidlertid gatekumlokk som etter hvert ble hovedproduktet, og produksjonsmetoden var hovedsakelig håndforming.

I 1967 hadde bedriften 27 ansatte og en produksjon på ca. 1750 tonn/år. Dette året ble bedriften omdannet til aksjeselskapet FURNES JERNSTØPERI AS og flyttet inn i egne nybygde lokaler i Stange.

Produksjonen ble i det alt vesentligste lagt om til maskinforming. Antall ansatte økte til 43 mann og produksjonen økte til ca. 3500 tonn/år.

I 1977 var produksjonskapasiteten utnyttet fullt ut og planer ble lagt for utvidelser og modernisering. Det ble da bygget ny produksjonshall på 800 kvm, og et nytt helautomatisk formeanlegg ble installert og satt i drift sommeren 1978. Kapasiteten på nyanlegget var 6500-7000 tonn/år. Moderniseringen fortsatte, hvor blant annet slipe- og etterbehandlingsavdelingen ble modernisert.

Frem til 1981 ble smeltingen av jern gjort av 2 stk. kupolovner, disse ble da byttet ut til fordel for 2 stk. 8 tonns elektriske smelteovner. Dette åpnet opp for produksjon av produkter av kulegrafittjern.
Sommeren 1986 det installert ny støpeautomat og i 1991 var det igjen tid for utskifting av formeanlegget. Nytt anlegg som bygget på luftstrøm/press prinsippet ble levert av Heinrich Wagner Sinto. Støperiet ble da velegnet for fremstilling av alle typer kvalitetsstøpgods.

Furnes Jernstøperi AS har kontinuerlig fornyet seg, automatisering av både modellarbeidet (helautomatiske fresemaskiner), og produksjonsutstyr som slipecelle og CNC maskiner. I perioden 2009-2013 ble det foretatt de største investeringene i Furnes Jernstøperi AS sin historie på til sammen over 100 millioner. Nye ovner fra Inducthoterm, filteranlegg med varmegjenvinning, nytt formeanlegg levert av Heinrich Wagner Sinto, og nytt automatisert sentrallager levert av Jungheinrich er tatt i bruk.

Øyhovden Invest AS, solgte i april 2019 Furnes Jernstøperi AS, Øyhovden Trading ASog datterselskapet Randers Jernstøberi AS i Danmark til danske AVK Group.

Furnes Jernstøperi AS som bedrift er drevet av nyskapning og innovasjon med en aktiv utviklingsavdeling, noe som har resultert i flere patenterte produktløsninger. Vi kan også påstå at Furnes Jernstøperi AS har vært med på å utvikle standarden på flere områder innen gategods i Norden.

Pilmønster
For å forenkle hverdagen til brukerne av kumlokket, lanserte Furnes Jernstøperi AS sitt pilmønster i 1980. Dette gjør at man enkelt skal finne igjen spetthullet, selv om lokket er dekket av is og snø. Mønsteret er utviklet videre, og brukes den dag i dag og er et av våre beste kjennetegn.

Lås
På starten av 1980 årene, kom etterspørselen etter lettere lokk, med tilsvarende stabilitet og sikkerhet som de tunge lokkene i grått støpejern. Furnes Jernstøperi AS utnyttet da egenskapene i kulegrafittjern og utviklet den velkjente kumlokk låsen. Denne løsningen ble godkjent som patent. Ved patentens utløp ble den kopiert av mange og er i dag en utbredt løsning.

Lokk med by-/kommunevåpen, logo eller spesialmønster.
Tradisjon for kumlokk med byvåpen og logo, samt spesialmønster startet allerede i 1984. Da ble studenter ved Industridesigner Utdanningen i Oslo invitert til konkurranse om å lage forslag til nye mønstre til kumlokk og rister. Dette gav oss flere gode forslag, hvorav noen ble premiert. Noen av disse benyttes fortsatt.
Furnes Jernstøperi AS leverte sitt første spesiallokk i 1986 til Drammen kommune sitt 175 års jubileum. Etter idè fra Yngvar Heimstad i Drammen kommune, ble designet utarbeidet av Johan G. Refsahl i samarbeid med han. Etter dette har det bare ”rullet på” via OL-lokk til OL i 1994, til lokk med byvåpen og spesialmønstre til en lang rekke byer og kommuner i Norge, Sverige, Danmark og Island.

Slite- dempering
Våre slite-/demperinger ble ”født” i 1990 i Danmark hos Randers Jernstøberi AS. I 1992 ble det besluttet å overføre disse erfaringer til Norge, men da ville vi plassere slite-/demperingen på lokket. Det er enklere å skifte ut et lokk, enn å bytte hele settet. Slite-/dempering i lokket fikk en meget positiv mottagelse og i 1996 ble den moderne utgaven av slite-/demperingen utviklet. Denne ”sitter som støpt” til lokket. Furnes Jernstøperi AS hadde da en slite-/dempering overlegen alle andre systemer for å hindre slitasje og klapring. Den benyttes i dag på våre REGULAR produkter.
Den integrerte varianten ble i 2003 videreutviklet med en slisse som gjør tilpasningen til rammen fullkommen. Samtidig som den tar opp variasjoner i rammen, tetter den også mellomrommet mellom lokket og ramme, bevegelsesmuligheten for lokket blir da enda mindre. Løsningen har oppnådd patent. Den benyttes i dag på våre LongLife og PREMIUM produkter.
Pakning med låsefunksjon, samt pakning med lås og slissefunksjon ble utviklet og lansert i 2012. Denne løsningen har også oppnådd patent.