Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Toppløsninger

Teleskopisk

2565 2266F 2563HT

Beskrivelse
En teleskopisk løsning består av tre deler – underramme, overramme og lokk eller rist. Bæreflensen på overrammen skal ligge jevnt med veidekke, og monteres innvendig i underrammen. Underrammen legges på kummen. Overrammen kan da justeres til riktig nivå i forhold til veidekket.

Monteringsanvisning
Kummen bør bygges slik at man kan benytte de justeringsmuligheter som teleskopløsningen gir. Den teleskopiske overrammen skal «flyte» i min 100 mm asfalt. Rammen skal valses ned i den varme asfalten og pakkes godt. Asfalten skal ha full kontakt med flensen rundt hele rammen. Ved ferdig montering, skal oversiden av flensen flukte med det øvrige dekket rundt. Overrammen skal flyte/henge i asfalten – ikke i underrammen.

 

Flytende

2564 2563HT

Beskrivelse
En flytende løsning består av to deler – ramme og lokk/rist. Rammen er konstruert for å passe innvendig i kummen. Rammen flyter i asfalt. Med en flytende ramme kan avstanden mellom kummen og veidekke justeres.

Monteringsanvisning
Kummen bør bygges slik at man kan benytte de justeringsmulighetene en flytende ramme gir. Rammen skal «flyte» i min. 100 mm asfalt. Den valses ned i den varme asfalten og pakkes godt. Asfalten skal ha full kontakt med flensen rundt hele rammen. Ved ferdig installasjon skal oversiden av flensen flukte med det øvrige dekket rundt.

Tips/Råd
Under anleggsperioden bør det legges en «Trosse Tor» under bæreflensen. Dette gjøres for å unngå belastningsskader på betongen og forhindrer også at sten/grus kommer ned i kummen.

 

Flytende med teleskoprør

2567 2563HT med ror

Beskrivelse
Flytende løsning med teleskoprør består av en flytende ramme som passer innvendig i det teleskopiske stigerøret. Denne konstruksjonen gjør at avstanden mellom stigerøret og det ferdige dekket kan justeres. Dette kan også gjøres dersom det tilføres nytt dekke.

Monteringsanvisning
Kummen bør bygges slik at man kan benytte den justeringsmulighetene denne løsningen gir. Justeringsbare rammer skal «flyte» i min. 100 mm asfalt. Rammen valses ned i den varme asfalten og pakkes godt. Asfalten skal ha full kontakt med flensen rundt hele rammen. Ved ferdig installasjon skal oversiden av flensen flukte med det øvrige dekket rundt.

Tips/Råd
Under anleggsperioden bør det legges en «Trosse Tor» under bæreflensen. Dette gjøres for å unngå belastningsskader på betongen og forhindrer også at sten/grus kommer ned mellom teleskoprøret og kummen.

 

Fast

2263 2563HTBeskrivelse
Fast løsning består av to deler – ramme og lokk/rist. Rammen plasseres på toppen av kummen. Rammen holdes oppe av betongkummen. Ved installasjon og reasfaltering justeres høyden med forhøyningsringer. Kvadratiske rammer brukes ofte der det er belegningsstein og liknende.

Monteringsanvisning
Rammen settes/legges rett på kummen. Masse fylles rundt hele rammen og komprimeres godt. Når rammen er ferdig montert skal den «ligge» 5-10 mm under det øvrige dekket rundt.

Tips/Råd
Fast ramme anbefales bare i områder med liten trafikk, da de faste rammene ikke tar opp variasjoner og setninger i veibanen.