Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

AktueltFurnes Nytt

Furnes Nytt, er ett elektronisk magasin som publiseres to ganger pr. år, og er for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Her vil vi presentere utfordringer, løsninger, muligheter, fag og kompetanse.

Kom gjerne med innspill til temaer til redaktør: oav@furnes-as.no