Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Fokus på miljø
Publisert: tirsdag 08. september 2020

Furnes Jernstøperi AS har fokus på miljø og ønsker å bidra til bærekraftige løsninger.

I 2020 gikk vi vekk fra all plastemballasje, og starter med å levere umalt gategods.

 

Fjerning av plastemballasje

Pakkeavdelingen hos Furnes har siden 2018 jobbet målrettet med å teste ut alternative metoder til plastemballasje i samarbeid med et utvalg kunder og samarbeidspartnere. Målet var å redusere forbruket av plastemballasje i pakkingen og forenkle hverdagen for våre kunder. I 2019 ble forbruket av plast redusert med over 13,8 tonn. I tillegg blir alt internt bruk av plastprodukter kildesortert, før det blir sendt videre til materialgjenvinning.

Inn i 2020 kuttet vi bruken av plastemballasje på våre produkter helt, og har gått over til andre materialer i dialog med våre kunder.

Pakking i pallpakking kopi

Eksempler på emballering 

 

Umalte produkter

Maling av gategods har inngått i tidligere standarder, og har vært benyttet over lengre tid. Malingen som benyttes er vannbasert og fungerer i all hovedsak som et estetisk virkemiddel på produktene. Varigheten er relativt kort etter at produktene er tatt i bruk. Levering av umalte gategods produkter vil redusere forbruket av maling med om lag 24.000 liter pr. år.

Våre kunder i Danmark og Sverige har god erfaring med umalte produkter. I Norge har vi, i samarbeid med et utvalg norske kommuner, gjennomført en lengre testperiode av umalte produkter. De generelle tilbakemeldingene fra kommunene var at det ikke hadde noen betydning om produktet var malt eller umalt, men at det var et pluss med tanke på miljø. Og de har ingen betenkeligheter med å gå over til umalte produkter.

«Vi har hatt noen umalte kumlokk på utprøving i et ½ års tid, og gjort oss opp en mening om disse kan brukes i framtida. Vi ser at det ikke har noen betydning om lokkene er malte eller umalte i forbindelse med korrosjon. Vi har ikke noen bekymringer med å gå over til umalte lokk i framtida.» 

Kjell Einar Liane, Driftsleder Kristiansand Kommune

Hofor umalt1stk umalt i gata ovenfra

ca 9 år gammelt umalt lokk for HOFOR 6 mnd gammelt umalt lokk under testing


Skrevet av: