Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Pakninger

Vår historie om Pakninger

I 1996 utvikles den moderne versjonen av slite-/demperingen som er integrert i lokket.
Furnes Jernstøperi AS fikk da en slite-/dempering som var overlegen over alle andre systemer for å forebygge slitasje og klapring. Denne benyttes i dag i våre REGULAR produkter.

I 2003 utvikles en integrert pakning med en slisse som gir en perfekt tilpasning til rammen. Samtidig som den fanger opp ujevnheter i rammen, tetter den også mellomrommet mellom lokk og ramme. Den benyttes i dag på LongLife, PREMIUM, TEMPORARY og FURNUS produkter.

I 2012 videreutvikles slite-/demperingen og slissepakningen med en låsefunksjon. De benyttes i dag på PREMIUM lokkene i Stoppekranserien.

Informasjon Pakninger

Furnes benytter oss av pakninger på mye av vårt gategods. Furnes standard pakninger er laget i PU (Polyuretan). For å vise de forskjellige egenskapene har vi valgt å ha fargekoder på våre ulike produkter.

De betyr som følger:

  • GUL – Standardpakning
  • RØD – Brannvannskummer
  • BLÅ – Vannkummer
  • SVART – Overvannskummer
  • GRØNN – Spillvannskummer

Tips/Råd Pakninger
Det er viktig å rengjøre anleggsflaten i rammen før man legger i lokket. Rammen skal være fri for sten, grus, sand etc. før lokket med pakning legges i. Dette for å se at lokket ligger så tett som mulig mot rammen, slik at den ønskede funksjonen med pakningen blir optimal.

REGULAR pakning

REGULAR

Beskrivelse

Lokk: 30 mm
Slite-/dempering, laget i PU (Polyuretan).
Integrert i gategodset.

Konstruert for å minske trykket i anleggsflata. Minsker slitasje og støy da pakningen hindrer klapring mellom lokk og ramme. (Ingen metallisk kontakt)

 

 

PREMIUM pakning

PREMIUM

Beskrivelse

Pakning: 30 mm
Slissepakning, laget i PU (Polyuretan).
Integrert i gategodset.

Konstruert for å minske trykket i setet, men også med en slisse for å forhindre grus og vann og trenge ned mellom lokk og ramme. Forhindrer at lokket beveger seg i horisontal retning. Slissen fylles etter hvert med sand, grus etc. og vil derfor bli trykt enda tettere mot rammen. Minsker slitasje og er helt uten støy i gatemiljøet da pakningen forhindrer klapring mellom lokk og ramme. (Ingen metallisk kontakt) Tett mot uønsket vann og forurensing generelt.

 

LongLife pakning

LONGLIFE

Beskrivelse

Pakning: 50 mm
Slissepakning, laget i PU (Polyuretan).
Integrert i gategodset.

Konstruert for å minske trykket i setet, men også med en slisse for å forhindre grus og vann å trenge ned mellom lokk og ramme. Forhindrer at lokket beveger seg i horisontal retning. Slissen fylles etter hvert med sand, grus etc. og vil derfor bli trykt enda tettere mot rammen.

Minsker slitasje og er helt uten støy i gatemiljøet da pakningen forhindrer klapring mellom lokk og ramme (Ingen metallisk kontakt). Tett mot uønsket vann og forurensing generelt.

 

Gummipakning

Gummipakning2

Beskrivelse

Pakning: 30 mm
Gummipakning, laget i EPDM (Etylen propylen).

Brukes til septiktanker og legges på steder med liten trafikk.
Øvrige steder anbefaler vi våre PREMIUM-produkter.

Tips/Råd Pakning Gummi
Lokk for avskillere skal være merket «SEPARATOR/AVSKILLERE»

 

 

PREMIUM pakning med integrert lås

PREMIUM med integrert las

Beskrivelse

Slissepakning med integrert lås
Laget i PU (Polyuretan).
Integrert i gategodset.

Pakningen motvirker fastrusting av lokket i rammen. Dette er en fordel i visse situasjoner, f.eks. rask åpning ved brann etc.