Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Gategodskategorier

LongLife

2909 2903 kakesnitt

LongLife er beregnet for veier med ekstra stor trafikkbelastning. Kategorien er utviklet ved å kombinere våre beste tekniske funksjonene til en unik løsning. LongLife leveres som komplette enheter og er støpt i seigjern.

Lokket har 10mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Det har lås, men i kraftigere utførelse enn standard, er barnesikkert, godkjent av SP Sitac.

Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning. Slissepakningens unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten. Kombinert med bredere anleggsflate enn tradisjonelt gir dette lengre levetid.

Nedfellingsdybden til rammen er 50mm. Lokkene har pinnesikre eller helt tette spetthull og kan enkelt forsynes med ekstra sikring om det skulle være ønskelig.

Lokk og ramme leveres for Ø650 kummer i flytende utførelse og for kummer Ø600-650 i teleskopisk utførelse.

For veier med ekstra stor trafikkbelastning vil LongLife gi best levetid og totaløkonomi.

 

PREMIUM

2624 2116HT kakesnitt

PREMIUM er beregnet for veier med stor trafikkbelastning.

PREMIUM leveres som komplette enheter og er støpt i seigjern. Lokket har 4-8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Det har lås, er barnesikkert, godkjent av SP Sitac.

Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning. Slissepakningens unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokkene har helt tette spetthull.

Lokk og ramme leveres for kummer Ø300-800 i fast, flytende og teleskopisk utførelse.

For veier med stor trafikkbelastning gir PREMIUM bedre levetid og totaløkonomi.

 

REGULAR

REGULAR er beregnet for veier med middels trafikkbelastning.

2624 2108 kakesnitt

REGULAR leveres som komplette enheter, støpt i seigjern. Lokket har 4-8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Lokket har lås, er barnesikkert, godkjent av SP Sitac.

Lokket har vår integrerte slite-/dempering, som hindrer klapring og øker livslengden.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokkene har åpne eller helt tette spetthull.

Lokk og ramme leveres for kummer Ø300-800 i fast, flytende og teleskopisk utførelse.

For veier med middels trafikkbelastning gir REGULAR god levetid og totaløkonomi.

Noen av våre REGULAR produkter kan inneholde importprodukter fra forskjellige land.

 

BASIC

BASIC kategori er beregnet for områder med liten eller ingen trafikkbelastning.

2624 2101C kakesnitt

BASIC leveres som komplette enheter, støpt i seigjern eller gråjern. Lokket har 4-8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Lokket leveres med lås eller i tung utførelse, er barnesikker, godkjent av SP Sitac.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokkene har åpne eller helt tette spetthull.

Lokk og ramme leveres for kummer Ø300-650 i fast, flytende og teleskopisk utførelse.

For områder med liten trafikk eller utenfor vei er BASIC det rimeligste alternativet.

Noen av våre BASIC produkter kan inneholde importprodukter fra forskjellige land.

 

TEMPORARY

2111C kakesnitt

TEMPORARY lokk benyttes i gamle NS rammer, der det er behov for en rask midlertidig løsning for å stoppe klapring, skifte av slitte lokk eller ved lignende behov.

Lokket har 8mm pilmønster, som peker mot spetthullet. Lokket veier over 60kg, ligger stabilt og er barnesikkert.

Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning. Slissepakningens unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten.

Nedfellingsdybden i rammen er 30mm. Lokket har åpent eller helt tett spetthull.

TEMPORARY kan brukes i alle typer veier som en midlertidig løsning fram til neste reasfaltering. Dette er kostnadseffektivt i forbindelse med utskifting av lokk og rammer mellom de planlagte vedlikeholds sykluser og gir en bedre totaløkonomi.

 

FURNUS

FURNUS er utviklet for å møte et økende krav til tette toppløsninger.

2813 2627F 2116HT kakesnitt

FURNUS har LongLife eller PREMIUM lokk og en unik utformet pakning mellom teleskoprammen og underrammen. Montert med tettemasse mot betongkummen gir dette en løsning for å hindre grus og sand i å komme inn i kummen.

FURNUS med pakningssystem leveres som komplette enheter. Lokk og ramme leveres for kummer Ø600-650 i teleskopisk utførelse.

For veier og områder hvor det er krav om tette løsninger er FURNUS det beste økonomiske valg, sett i forhold til produktets funksjon og levetid.

 

SECURITY

2623S 2117T L2 kakesnitt

SECURITY er gategodsprodukter som benyttes i forbindelse med adgangskontroll.

Med gitter/fallrist og to forskjellige type låser har man anledning for forskjellige sikkerhetsnivåer i forhold til uautorisert åpning og fallsikring.
For mer informasjon om denne løsningen, vennligst ta kontakt med oss på Furnes.

Vår SECURITY kategori gir deg sikre og økonomiske løsninger.