Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Aktuelt

Markedsaktivitet

Furnes Jernstøperi AS ønsker til enhver tid å informere og holde deg som vår kunde oppdatert på våre aktiviteter og utvikling. Dette omfatter bl.a. ulike markedsaktiviteter der du vil møte våre representanter som vil gi deg nyttig informasjon om våre produkter, produktnyheter og utvikling av virksomheten.

Furnes Nytt

Furnes Nytt, er ett elektronisk magasin som publiseres to ganger pr. år, og er for kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Her vil vi presentere utfordringer, løsninger, muligheter, fag og kompetanse. Kom gjerne med innspill til temaer til redaktør: oav@furnes-as.no   2020 Sommer 2021 Vår 2021 Høst

Bedriftsinfo

Informasjon om vår produksjon, åpningstider, investeringer med mer.

Produktinfo

Furnes Jernstøperi har lange tradisjon for kontinuerlig produktforbedring og nyutvikling, og har flere patenterte løsninger, noe vi er stolte av. Følg med å få med deg våre produktnyheter her.    

Prosjektreferanser

Omtale av prosjekter vi leverer til.