Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Ledelinjer

FURNES® ledelinjer er et element i universell utforming. Våre ledelinjer benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. FURNES® ledelinjer er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige.

 • Retningsindikatoren legges med ribbene i fartsretning.
 • Oppmerksomhetsindikator er tilsvarende element som retningsindikator, men legges med ribbene på tvers av fartsretning.
 • For å sikre god stabilitet, anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging.
 • Lengden kan tilpasses enkelt, kappes med vinkelsliper med kappeskive for jern/stål.
 • Forøvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.

Design og tekniske detaljene for våre ledelinjer (følbare og visuelle overflateindikatorer) er bygget på følgende publikasjoner:

 • «Ledelinjer i gategrunn – Veileder». Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
 • Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
 • Statens vegvesen håndbok 129: Universell utforming av veger og gater

Typebetegnelsene B1, R2, R5 (sinus) og definisjoner på ribbe- og kulesegment- inndeling/mønster er tatt fra CEN/TS 15209:2008.

 

Definisjoner og veiledende mål. Våre mål i (**):

 • WB= bredde/diameter i bunn av ribbe / kulesegment
  • WB7=30-35 (30)
 • WT= bredde/diameter på toppen av ribbe / kulesegment
  • WT4=15-20 (16,5)
  • WT6=25-30mm (25)
 • R= radius på type R5
  • (R29)
 • S= inndeling mellom ribber / kulesegmenter
  • S9= 50-55 (50)
  • S11= 60-65 (60-62,5)
 • PH= høyde på ribbe / kulesegment
  • PH2= 4 (4)
  • PH3=5 (5)

 

For å sikre god stabilitet anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging. For øvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.


Varselindikator type B1

4612B4614B


Retningsindikator type R2

4612C4614C


Retningsindikator type R5

46164617


Oppmerksomhetsindikator type R2/R5

4612C oppm4616 oppm