Furnes Jernstøperi AS / Furnes Akademi / Veiledninger / Brukerveiledning ledelinjer

Brukerveiledning ledelinjer

14.06.2012 12:45

FURNES® ledelinjer er et element i universell utforming. Våre ledelinjer benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. FURNES® ledelinjer er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige.

4614C-porsgr2_web
  • Retningsindikatoren legges med ribbene i fartsretning.
  • Oppmerksomhetsindikator er tilsvarende element som retningsindikator, men legges med ribbene på tvers av fartsretning.
  • For å sikre god stabilitet, anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging.
  • Lengden kan tilpasses enkelt, kappes med vinkelsliper med kappeskive for jern/stål.
  • Forøvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.

Design og tekniske detaljene for våre ledelinjer (følbare og visuelle overflateindikatorer) er bygget på følgende publikasjoner:

4612B
4612C
4616
4612C  oppm
4614B
4614C
4617
4616 oppm
Varselindikator
type B1
Retningsindikator
type R2
Retningsindikator
type R5
Oppmerksomhetsindikator
type R2/R5