Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Sandslikrysset Bergen
Publisert: mandag 14. juni 2021

På oppdrag fra Statens Vegvesen skal RV 580 Sandslikrysset i Bergen Sør oppgraderes

 

På oppdrag fra Statens Vegvesen skal RV 580 Sandslikrysset i Bergen Sør oppgraderes. Det skal etableres en ny kryssløsning til å ta hånd om trafikkvolumet frem mot 2030. Veien er trang og sterkt trafikkert. Det skal det bygges en to-plans løsning på veien mellom Bergen sentrum, det store næringsområdet på Sandsli og Bergen lufthavn Flesland. Veien har i dag 30.000 biler i døgnet.

Prosjektet har en total verdi på 210 millioner kroner.

NOBI AS leverer VA produkter med gategods fra Furnes Jernstøperi AS til dette prosjektet. Utførende entreprenør er Fyllingen maskin AS. Typiske gategods produkter til prosjektet er trekkekummer, kjeftsluker, dykkere, rammer, lokk og kuppelrister.

Prosjektet er en del av Miljøløftet, ett samarbeid mellom Vestland fylkeskommune, Bergen kommune og Staten.

 

Sandslikrysset Bergen3Sandslikrysset Bergen2


Skrevet av: