Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

D14 Mindemyren, en del av Bybanen i Bergen
Publisert: torsdag 24. november 2022

Helt siden prosjektstart i oktober 2019 har Furnes Jernstøperi AS levert gategods til Bybane-prosjektet «D14 Mindemyren» i Bergen. Utbygging av Bybanen i Bergen er byens viktigste samferdselsprosjekt og målsettingen har helt siden oppstart vært å kombinere kollektivtilbud og byutvikling og dermed omdanne bilreiser til kollektivreiser.

 

Prosjektet «D14 Mindemyren» strekker seg over 1500 meter fra Kronstad i nord til Kristianborg i sør og inkluderer to av ni holdeplasser på den totalt 10 km lange traseen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen terminal. Det bygges sammenhengende sykkelveg langs hele traseen, midt iblant grønne boligprosjekter, nye byrom og en åpen kanal med landskapsutforming.

Furnes Jernstøperi AS har levert store mengder lokk, rammer, kabelkummer, rister og sluk til prosjektet. Et viktig element er vårt nye LOD kjeftsluk som i dette prosjektet brukes i forbindelse med regnbed, og kan stilles inn med full eller delvis gjennomstrømming og gir derfor full kontroll på overvannet. LOD står nemlig for Lokal overvannsdisponering, og våre LOD kjeftsluk leveres med over- og underramme, PREMIUM lokk og avvisende front. Innvendig lokk med pakning og kort eller lang spredeplate.

Prosjektet ferdigstilles høsten 2022 og er planlagt åpnet 21. november.

Furnes prosjektreferanse Mindemyren 003

Furnes prosjektreferanse Mindemyren infografikk2

Les mer her:

Leverandør: NOBI

Entreprenør: NCC


Skrevet av: