Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Resirkulering
Publisert: mandag 27. mai 2024

Miljø og bærekraft har alltid vært kjerneområder for Furnes, og nå tar vi det et skritt lengre ved å etablere en returordning av brukt gategods. Som en del av en langsiktig innsats for å ta større miljøansvar og øke graden av gjenvinning ønsker vi å utvide produsentansvaret vårt ytterligere.

Kunder og forhandlere kan returnere brukt gategods (rammer, lokk, rister etc.) til oss. For å sikre at det totale miljøavtrykket ikke blir for stort, har vi foreløpig en grense på ca. 50 mil som det vil lønne seg å transportere brukt gategods innen.

For å benytte tjenesten, må følgende skjema fylles ut og sendes til resirkulering@furnes-as.no, senest 5 dager før retur vil skje.

Skjema for resirkulering av gategods, kan lastes ned her.


Skrevet av: