Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Om ossSertifikater

Vår kvalitetssikring er din garanti for vår kvalitet!

Systemet for kvalitetsoppfølging er siden 1996 godkjent etter NS-ISO 9001

Sertifikat Furnes Jernstoperi 2019
Kontrollradet Prod 124 2017 12 RISE 2018 09 18 Typgodkaennande med beslut om tillverkningskontroll 0928 99 Giltigt till och med 2023 09 17 Lloyds Register MD00 4679 0001 5 godkjent til 2020
PDF PDF PDF PDF


Våre rammer, lokk og rister produseres fra 01.01.2018 iht. NS-EN 124 -1 og NS-EN 124 -2.

Dette betyr at foruten vår egen kontroll, blir produktene kontrollert og tredjepartsgodkjent av Kontrollrådet for betongprodukter med sine og tilhørende internasjonale standarder.

De kontrollerte produktene blir merket med"EN 124 - 2", "K" og/eller "NS"-kronemerket.

Et utvalg av våre produkter med lås er i tillegg tredjepartsgodkjent i Sverige av RISE - Research Institutes of Sweden AB, med SP Certifiering (tidl. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut /Sitac).

Disse produktene er det utstedte ett typegodkjenningsbevis for, og "Sitac"-merket er påført avstøpene.

For våre industrikunder kan vi også tilby sertifisering av støpegods, da vi er godkjent av Lloyd’s Register for støping av seigjern.