Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

KontaktMarkedsavdeling
Ordrekontor
Ansatt
Nina Moen
Ordre- og Salgsmedarbeider
Ansatt
Hanne Sæter
Ordre- og salgsmedarbeider
Ansatt
Ole Anders Holstad Vestby
Leder ordrekontor og marketing
Distriktsansvarlige
Ansatt
Harald Gusfre
Østlandet sør / sør-Norge
Ansatt
Asbjørn Hauge
Vestlandet
Ansatt
Per Martin Pettersen
Østlandet nord / Nord-Norge
Ansatt
Geir Kåre Kroken
Salg- og Markedssjef Norge