Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Administrasjon
Administrasjon
Oddbjørn Maurdalen
Adm.dir.
Trond Rykhus
Teknisk sjef
Rune Iversen
Økonomisjef
Ole Kristian Aasvestad
Leder produktutvikling
Frode Amundsen
HMSK- sjef
Geir Kåre Kroken
Salg- og markedssjef Norge
Richard Pedersen
Innkjøps- og Logistikksjef
Ole A. Holstad Vestby
Leder Forretningsstøtte