Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Rv 3/ Rv 25 Løten – Elverum
Publisert: mandag 01. april 2019

Furnes Jernstøperi AS er leverandør på en av de største vegkontraktene i Norges historie!

Rv3/Rv25 Løten-Elverum ligger i Hedmark fylke, og veistrekningen vil forbedre forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. Prosjektet inkluderer ca. 15 km firefeltsvei, 11 km to og tre felts vei, 7 km gangvei og sykkelsti, ny trafikkstasjon og ca. 30 konstruksjoner inklusiv to større viltkrysninger. Veien går stort sett i jomfruelig terreng og berører i mindre grad dagens riksvei 3 og riksvei 25. Byggetiden er anslått til ca. 2,5 år.

Denne kontrakten er vurdert til en av de største veikontraktene i Norges historie.

Utførende entreprenør:

Skanska har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde veistrekningen i 20 år.

Furnes:

Furnes leverer alt av gategods (Ø650 lokk og ramme, lokk og ramme til kabelkummer, tunnelsluk, kuppelrister etc.) på prosjektet via vår forhandler Loe Rørprodukter AS.

Fremdrift:

  • Oppstartsdato 2018
  • Dato for ferdigstillelse 2020

Fakta:

  • 26 km hovedvei
  • 16 km firefelt
  • 4 store kryssområder
  • 10 km 2-3 felt
  • 28 konstruksjoner hvorav 8 trebruer
  • ny kontrollstasjon
Prosejkt Skanska i Hedmark2


Skrevet av: