Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Fv. 562 Lavik-Haugland
Publisert: mandag 03. juni 2024

Askøypakken har tilsammen ti delprosjekter og en total antatt kostnad på 1,6 milliarder kroner.

Arbeidet med ny fylkesvei mellom Lavik og Haugland i Askøy kommune, kom i gang våren 2022. Prosjektet er en del av «Askøypakken» som ble godkjent i Stortinget i 2013 og som skal heve standarden på vegnettet på Askøy. Økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og et sammenhengende tilbud for gående og syklende er mål for prosjektet. Strekningen Lavik-Haugland er på 3,4 kilometer og her skal det delvis utbedres eksisterende vei og delvis bygges helt ny vei. Dagens fylkesvei har flere skarpe svinger og trafikkfarlige kryss, flere av dagens avkjørsler skal derfor fjernes og heller samles i et større knutepunkt. Arbeidet gjøres med hensyn til landskapet og det krevende terrenget på strekningen, dette løses blant annet med bygging av fire broer.

Furnes Jernstøperi leverer gategods, som lokk, rammer, trekkekummer, kuppelrister og Furnes Double til prosjektet. Furnes Double leveres for kabelkummer i størrelsen 1410 x 700 mm (Ø650) og i størrelsen 1710 x 800 mm (Ø800). I Ø650 leverer vi både D400 og F900.

Strekningen skal være ferdigstilt høsten 2025.

Les mer om prosjektet på Vestland Fylkes hjemmeside her.

foto: Mathias Mikalsen Pedersen / NOBI


Skrevet av: ASK