Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

E39 Kristiansand vest – Mandal øst
Publisert: onsdag 01. juni 2022

Furnes Jernstøperi AS leverer alt av gategods (Ø650 lokk og ramme, lokk og ramme til kabelkummer, kuppelrister etc.) på prosjektet via vår forhandler Skarpnes Rør AS

Strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst er 19 kilometer lang, og blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Totalentreprisen har en ramme på 4,7 milliarder kroner eks. mva, som gjør kontrakten til Norges største totalentreprise innen veibygging. Strekningen er ferdig regulert og går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal. Prosjektet innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel; Søgnetunnelen med en lengde på i overkant av 4000 meter.

Prosjektet skal stå ferdig i løpet av høsten 2022.

Utførende entreprenør på prosjektet er AF Gruppen AS, med underleverandørene Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS.

Kr.sand Mandal


Skrevet av: