Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

E16/Kvamskleiva – Vang kommune i Valdres
Publisert: mandag 09. mai 2022

På oppdrag fra Statens Vegvesen skal det bygges en ny trase på E16 på strekningen Synshagen – Øylo i Vang kommune.

 

Anlegget starter vest for Kvam og avsluttes på Øylo.

Samlet veglengde er ca. 5,4 km, inkludert tunnel med lengde ca. 1,8 km.

Anlegget skal være ferdig i Q1 2023.

Prosjektet har en total verdi på 484 millioner kroner.

 

Skarpnes Rør AS leverer VA kommunalvare med gategods fra Furnes Jernstøperi AS til dette prosjektet. Utførende entreprenør er Hæhre Entreprenør AS.

Aktuelle gategods produkter til prosjektet er lokk og rammer, trekkekummer, kuppelrister etc.


Skrevet av: