Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

E16 Bjørum-Skaret
Publisert: tirsdag 21. mars 2023

Strekningen E16 Bjørum-Skaret inngår som en del av utbyggingen til en sammenhengende firefelts motorveg mellom Sandvika og Hønefoss. Prosjektet strekker seg fra Bjørum i Bærum kommune til Skaret i Hole kommune. Strekningen er 8,4 km lang og Furnes Jernstøperi har levert gategods til prosjektet. Utbyggingen vil fjerne en stor flaskehals og utbedre en ulykkesbelastet strekning. Det bygges firefelts motorvei med fartsgrense på 100-110 km/t og prosjektet inneholder blant annet 2 motorveikryss, 2 tunneler (800 m og 3,4 km), 5 bruer (inntil 220 meter lange) og hele 3 millioner m3 masse skal forflyttes! Gamle E16 skal bygges om til lokalvei, med tilhørende gang- og sykkelvei.

Furnes Jernstøperi har levert lokk, rammer, trekkekummer og kuppelrister til prosjektet, for å nevne noe. Furnes sine REGULAR trekkekummer fås med både 1, 2 og 3 lokk og passer dermed alle standardstørrelser. Lokkene er hengslet i rammen og har vår slite-/dempering som hindrer slitasje og klapring, dette er med på å øke produktets levetid.

Strekningen skal være ferdigstilt våren 2025.

Les mer om prosjektet her:

Byggherre: Statens vegvesen

Entreprenør: Skanska

Leverandør: Skarpnes Rør (Østraadt Rør Gruppen)


Skrevet av: ASK