Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

PREMIUM hos Oppegård kommune
Publisert: Fredag 10. Mai 2019

Oppegård kommune begynte å bruke Furnes sitt Premium lokk i 2018. Jan Hugo Olsen, som er arbeidsleder for  vann og avløp i kommunen, sier seg godt fornøyd med lokkets egenskaper. 

Jan Hugo Olsen 600Fordelen med dette lokket er først og fremst slissepakningens utforming som gjør at det blir tett mellom lokk og ramme. Dette hindrer sand og grus i å trenge ned på rammens anleggsflate. I tillegg til at lokkets levetid økes, vil også lokket ligge i ro og man unngår klapring og støy.

Premium lokket er beregnet for å ligge i gater med stor trafikk, men fordi dette blir en tilnærmet tett løsning, egner lokket seg også godt der man vil unngå vann i kummen eller hindre lukt fra kum.

Kommunen har nå lagt ut ca. 300 lokk av denne typen, og i april i år fikk de levert 200 nye lokk. Det som er nytt denne gangen er at halvparten av lokkene har blå pakning.

Disse lokkene er beregnet for vannkummer og ble nylig lansert på VA-tour i Nord-Norge i april. Vi vil framover bruke gul pakning på spillvann og overvann, og blå pakning på reine vannkummer forteller Jan Hugo Olsen, som synes det er praktisk å kunne skille vannkummer fra øvrige kummer i kommunen.

Oppegård kommune er den første kommunen som har fått levert lokk med blå pakning, men det er allerede flere kommuner som har disse lokkene i bestilling.

 


Skrevet av: Furnes Administrator