Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

VA messene 2023 ble en suksess for Furnes!
Publisert: mandag 20. mars 2023

Nå har vi lagt bak oss to hektiske uker og de beste VA messene, noen gang!

For oss i Furnes Jernstøperi AS ble VA messene 2023 er stor suksess, med mange besøkende, stor interesse og gode tilbakemeldinger. Våre dyktige distriktsansvarlige for det Norske markedet fikk vist frem både vårt PREMIUM-sortiment – markedets beste toppløsning, smarte løsninger som sensorlokk og vi fikk satt søkelys på viktige temaer som identifisering av brannkum.

Det er kanskje ikke så rart at Per Martin Pettersen, Asbjørn Hauge, Harald Gusfre og Geir Kåre Kroken har hatt noen hektiske og vellykkede messedager, for VA messene har hatt besøksrekord i år og antall besøkende hadde en økning i alle byer. I Oslo alene var det hele 600 forhåndspåmeldte og i tillegg var det rekord på antall utstillere. Det er tydelig at VA messene virkelig har blitt et samlingspunkt for VA-bransjen, et sted hvor kommunenes VA-fagfolk, entreprenører og rådgivere får mulighet til å treffe de ledende norske produsentene og leverandørene direkte. Det er stort fokus på fag, produktløsninger og ny VA-teknologi, legg til et stort antall engasjerte besøkende og resultatet blir ikke overraskende en fagprat som holdes i gang i fire dager til ende.

Furnes Jernstøperi vil gjerne få takke arrangørene, alle våre leverandører, kolleger og kunder for en meget vellykket VA messene 2023, vi ser frem imot neste gang vi treffes!

   


Skrevet av: ASK