Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Vi utvider vårt PREMIUM Ø650 sortiment
Publisert: Mandag 27. Jan 2020

Furnes Jernstøperi AS har en lang historie med å utvikle integrerte pakninger. I 2020 har vi gleden av å lansere et nytt produktsortiment innen PREMIUM Ø650-serien som imøtekommer de innspill vi har fått fra våre kunder.

I 2003 utviklet vi en integrert pakning med sliss, som blir benyttet i vår LongLife og PREMIUM kategori. Det unike designet på pakningen gir en perfekt tilpasning til rammen ved at den fanger opp toleranseområdet på rammen og klemmer mot ramme, på den måten tetter den mellomrommet mellom lokk og ramme. Pakningen hindrer at lokket beveger seg horisontalt i rammen. Slissen vil også fylles med sand og grus og presser på den måten pakningen tettere mot rammen. Dette minsker slitasjen på produktet og forhindrer klapring mellom lokk og ramme (ingen metallisk kontakt) og hindrer at uønsket vann og forurensning kommer ned i kummen.

Våren 2019 lanserte vi Ø650 PREMIUM lokk med blå slissepakning for bruk på vannkummer. Dette har blitt meget godt mottatt i markedet og i dag leverer vi dette produktet til flere og flere kommuner, også som logolokk.

Høsten 2019 gjennomførte vi en markedsundersøkelse der vi ønsket tilbakemeldinger fra et antall sluttbrukere/kommuner om synspunkter og erfaringer fra bruken av Ø650 PREMIUM lokk med blå slissepakning på vannkummer. I denne undersøkelsen kom det frem et behov for å videreutvikle sortimentet for også å ta høyde for spillvannskummer, overvannskummer og spesielt brannkummer.

I 2020 har vi gleden av å videreføre vårt produktsortiment innen PREMIUM Ø650-serien som imøtekommer de innspill vi har fått fra våre kunder.

 Lansering fargepakning smal

PREMIUM Ø650-serien består av:

PREMIUM lokk med GRØNN slissepakning for spillvannskummer
   NRF: 3300061 – Furnes nr. 2116HTGREEN
PREMIUM lokk med RØD slissepakning for brannkummer
NRF: 3300059 – Furnes nr. 2116HTRED
PREMIUM lokk med BLÅ slissepakning for vannkummer
NRF: 3300017 – Furnes nr. 2116HTBLUE
PREMIUM lokk med SVART slissepakning for overvannskummer
NRF: 3300062 – Furnes nr. 2116HTBLACK
PREMIUM lokk med GUL slissepakning – standard produkt
NRF: 3300094 – Furnes nr. 2116HT

 

Produktsortiment innen PREMIUM Ø650-serien vil bli presentert og vist frem under VA-TOUR 2020.

Kom å besøk oss på stand, hvor det også vil bli presentert andre nyheter.