Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

VA-konferansen i Møre & Romsdal 2019
Publisert: Torsdag 16. Mai 2019

VA-konferansen arrangeres hvert år av Driftsassistansen i Møre og Romsdal og er vannbransjens viktigste møteplass - her kan man knytte kontakter med kollegaer fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører. Her drøfter man faglige problemstillinger, holder kurs og får informasjon fra leverandører.

I år var det rundt 40 leverandører med stands under konferansen på Scandic Seilet i Molde sammen med totalt rundt 200 deltakere. Årets tema var blant annet hvordan ruster vi oss for klimaendringer, i tillegg til vannforsyning.

Furnes Jernstøperi AS med distriktsansvarlig Asbjørn Hauge deltok som utstiller under konferansen med fokus på Premium lokk med blå og gul slissepakning. Blå pakning på PREMIUM lokk for vannkummer ble lansert for kort tid siden og vi har på kort tid opplevd stor interesse for dette produktet sier Asbjørn Hauge. Flere kommuner ser fordelen av å merke kummene sine med farge på pakningen, det blir enklere å finne vannkummene når de er merket på denne måten. Furnes Jernstøperi AS har i flere år levert PREMIUM lokk, denne gang som logolokk.

PREMIUM lokk med slissepakning har vært et satsningsområde for oss i lengre tid og sortimentet er nå utvidet med blå slissepakning for vannkummer.
Vannprisen deles hvert år ut på konferansen til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann -og avløpsverk, frivillige organisasjoner eller institusjoner.

Prisen ble første gang utdelt i 1986 og gikk i år til Surnadal kommune for sin mangeårige innsats for vannbransjen i Møre og Romsdal
Under ser vi en fornøyd Sigurd Sæter fra Surnadal kommune med årets pris.

 furnesutstilling vannpris


Skrevet av: Furnes Administrator