Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

VA-dagene på Sola
Publisert: Onsdag 20. Apr 2022

VA-dagene på Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Sett av datoene 26. og 27. april 2022

VA-dagene, i regi av Rogaland Driftsoperatør Forening, er et møtested for å skape erfaringsutveksling og styrke det faglige VA-nettverket i Rogaland

Årets program er velfylt og det er meldt over 30 utstillere til messen.

Asbjørn Hauge deltar for Furnes, ta kontakt allerede nå hvis du ønsker å avtale ett møte med oss i forbindelse med konferansen.