Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

VA-dagene i Midt-Norge
Publisert: Mandag 16. Sep 2019

VA-DAGENE 2019 arrangeres på Scandic Hell Hotell i Stjørdal 30 – 31 oktober.

VA-dagene Midt-Norge blir arrangert for 10. gang i 2019. De siste årene har om lag 400 personer deltatt på denne konferansen.

Det er representanter fra 40 – 50 kommuner og mer enn 70 firmaer vil presentere seg med utstilling.

Formålet med VA-dagene i Midt-Norge er å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Målet er at ulike aktører (kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler) møtes til konferanse med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

VA-dagene favner bredt og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører.

 

Furnes deltar med egen stand. Finn oss på plass A-11 i Hell Amfi og foajé, eller ta kontakt allerede nå hvis du ønsker å avtale ett møte med oss i forbindelse med konferansen.


Skrevet av: Ole A. Holstad Vestby