Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Industri Futurum 2018
Publisert: Tirsdag 25. Des 2018

Furnes Jernstøperi AS deltar på årets Industri futurum på Clarion Hotell og Congress 19. – 20. november 2018

Industri Futurum skal gi industribedrifter, ledere og ansatte kunnskap og inspirasjon. Gjennom å vise frem en rekke digitale og teknologiske nyskapinger i ulike industrier gir vi dere et innblikk i fremtidens avanserte industri. Vi vil også vise hvordan et felleskap mellom utdanning, forskning og industri – støttet av virkemiddelapparatet – kan forsterke et allerede høyt teknologisk nivå ved å utnytte de muligheter som følger av digitalisering og økt datakraft.

https://www.norskindustri.no/kampanjesider/industrifuturum/

Industrifuturum 1920x1080


Skrevet av: Ole Kristian Aasvestad