Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

AktueltKarriereSmelte-/lab.sjef

Vi søker etter smelte-/lab.sjef.

Arbeidsoppgaver:

  • Lede ovnsavdelingen med ca. 10 ansatte.
  • Innkjøp av råvarer til jernproduksjon og sandtilberedning.
  • Lage daglige produksjonsplaner så det blir en god flyt med tanke på jernkvaliteter og produkter.
  • Sørge for at vedlikehold av smelteovner og utstyr blir utført iht. planer.
  • Følge oppsatte prosedyrer med tanke på kvalitetskontroll og utstedelse av sertifikater.

Relevant utdanning og erfaring er et krav.

Stillingen rapporterer til teknisk sjef., og samarbeider tett med produksjonsplanlegging.

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige betingelser og bonusordning.
  • OTP og AFP, forsikring.
  • Mulighet for egen utvikling og å påvirke avdelingens resultater.
  • Et hektisk arbeidsmiljø med trivelige og engasjerende kollegaer som jobber etter Lean prinsipper.
  • Ansettelse i et velrennomert firma med kvalitetsprodukter og god anseelse i bransjen.

For nærmere opplysninger om stillingene, vennligst ta kontakt med teknisk sjef Trond Rykhus, Tlf. 91 17 09 61 eller e-post try@furnes-as.no eller daglig leder Oddbjørn Maurdalen, tlf. 91 83 86 95 eller e-post oma@furnes-as.no

Se også vår hjemmeside www.furnes-as.no for fullstendig utlysning.
Skriftlig søknad med CV sendes innen 27. april 2019 på e-post angitt ovenfor eller i post til Furnes Jernstøperi AS, Uthusvegen 8, 2335 Stange.

Furnes Jernstøperi AS er en virksomhet som er lokalisert i Stange kommune i Hedmark fylke og vi er ca.127 medarbeidere. Bedriften har to heleide datterselskap i Danmark, Randers Jernstøperi AS og Randers Eiendom AS. Støperigruppen fremstiller alle typer jernstøpegods og er en av Nordens ledende gategodsprodusenter under varemerket Bedriften har ca. 50 % eksport og jobber mot alle de nordiske markedene, samt Tyskland.

Våre kjerneverdier er viktige for oss; respekt, ærlighet, pålitelighet og involvering.

Selskapet er eid av danske AVK Group. AVK Group omsetter for over 7 mld. pr. år og har ca. 4000 ansatte.

Pdf av utlysning