Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Langsiktig satsing bærer frukter
Publisert: Fredag 19. Okt 2018

VA nytt: Mange store samferdselsprosjekter har gitt Furnes nok et godt år. Store investeringer og nye produkter har gått hjem i markedet. Og skulle Presidenten komme på besøk er du ikke lenger nødt til å sveise kumlokk.

va nytt langsiktig satsing baerer frukter