Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Investerer 20 millioner
Publisert: Torsdag 19. Jan 2017

Våre eiere (Øyhovden Invest AS) investerer drøyt 10 % av omsetningen ved støperiet for å optimalisere og effektivisere driften.

Stangeavisa 170119


Skrevet av: Ole Kristian Aasvestad