Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Hjørnesteinsbedrift med 100 ansatte investerer
Publisert: Fredag 4. Sep 2015

Hamar Arbeiderblad (01.09.2015): E-SKATT SVIR PÅ PUNGEN

De er stolte av arbeidsplassen og produktene sine, staben på Furnes Jernstøperi.
280 prosent økning i eiendomsskatten på tre år, er sjefen ikke glad for.

"Ikke øk eiendomsskatten neste fire år, stangepolitikerer."
Oddbjørn Maurdalen

HA e skatt svir pa pungen