Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

- Det som kan tegnes, kan støpes
Publisert: Onsdag 1. Aug 2018

Å konstruere og designe produkter i 3D format har lenge vært en innøvet praksis ved Furnes Jernstøperi. For å være i forkant av utviklingen ble modellverkstedet og produktutviklingsavdelingen samlokalisert i desember 2017. Veien fra design til ferdig produkt har dermed aldri vært kortere. – I støperibransjen har vi et uttrykk som sier «det som kan tegnes, kan støpes, det står vi fortsatt ved sier Johan Refsahl.

VAnytt 21.06.2018

 

Les hele saken hos VAnytt.no