Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Sykehuset Telemark HF vant Årets norske Leanprosjekt
Publisert: Onsdag 6. Nov 2019

Seks prosjekter konkurrerte om tittelen Årets norske Leanprosjekt 2019, og vinneren ble hedret under festmiddagen på Lean Forum Norge sin jubileumskonferanse.

Av de seks kvalifiserte forbedringsprosjektene var det Sykehuset Telemark HF med prosjektet "Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk", som gikk helt til topps i årets konkurranse. Vinneren ble kåret basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryens vurderinger, og prisen ble delt ut under tirsdagens festmiddag.

Vinneren, Sykehuset Telemark HF, trakk spesielt frem prosjektet sin rolle i å øke positiviteten og motivasjonen rundt forbedringsarbeid på sykehuset, også utenfor poliklinikken. En annen viktig faktor som vinneren trakk fram var synliggjøring av gode resultater tidlig i prosjektet, og at det var med på å øke motivasjonen i prosjektgruppen.

Furnes Jernstøperi AS gratulerer Sykehuset Telemark HF og prosjektet "Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk" med tittelen Årets norske Leanprosjekt 2019.

De seks kvalifiserte forbedringsprosjektene var:

1. ASKO Sentrallager AS med prosjektet "Fra nullplukk til fullplukk"
2. BIR Privat AS med prosjektet "Saksbehandling av tilskuddsordninger"
3. DNB med prosjektet "Forbedring av kunde- og selskapsreisen i DNB Eiendom Nybygg"
4. Furnes Jernstøperi AS med prosjektet "PS/Pilot/Etterbehandling/Slipeceller"
5. OrbitArena AS med prosjektet "Mål om å øke formidlingsprosent i tiltaket AFT"
6. Sykehuset Telemark HF med prosjektet "Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk"

 

Les mer om Lean i Furnes og programmet "Produktivitetsspranget" som er et samarbeid mellom Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing på http://leanforumnorge.no/produktivitetsspranget