Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Nytt modellverksted
Publisert: Torsdag 11. Jan 2018

I desember 2017 ble vårt nye modellverksted på 550m2 tatt i bruk.

Nybygget inneholder nytt moderne modell- og maskinverksted, nytt modell-lager, ny plass for modellmontering, samt samlokalisering av kontorer for produktutviklings- og modellavdelingen.Denne investeringen styrker og øker vår kompetanse innenfor produktutvikling og effektiv modelltilvirkning. På denne måten løfter vi en allerede nytenkende og innovativ avdeling inn i en ny fase.

Dette vil da komme bedriften som helhet og våre nåværende og framtidige kunder til gode

Maskinhall largeDet første modellverkstedet ble åpnet på Furnes Jernstøperi AS i 1984, den gang i et nybygg på 50 kvm.
I starten var det en ansatt på avdelingen. I 1991 ble det ansatt en person til samtidig som virksomheten installerte sitt første HWS anlegg i støperiet.

Ett stort løft for modellavdelingen kom i 2008 da det ble installert en ny CNC styrt fresemaskin. Med denne kunne vi frese ut modellene fra 3D CAD modellen. Dette var et stort kompetanseløft, samtidig som det økte kapasiteten og nøyaktighet på modellene vesentlig.

I 2014 ble modellverkstedet utvidet med ny kontordel og vi ansatte vår første lærling i faget.

 

Modellsnekker large

Når vi nå i desember 2017 flytter inn nye lokaler med nytt moderne modell- og maskinverksted, nytt modell-lager, ny plass for modellmontering, samt samlokalisering av kontorer for produktutviklings- og modellavdelingen gir dette oss et nytt løft.

Lyse store lokaler med moderne utstyr og korte kommunikasjonsveier vil inspirere våre medarbeidere for videre utvikling av virksomheten og produktsortimentet. Det vil totalt være 9 medarbeider som får sitt daglig virke i de nye lokalene.

Denne investeringen som våre eiere nå har gjennomført gir mulighet til fortsatt utvikling av Furnes Jernstøperi AS. Dette inngår i virksomhetens kontinuerlige LEAN arbeid og vil styrke virksomhetens posisjon i det Nordiske markedet i årene fremover.