Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Furnes kvalifisert til Årets norske Leanprosjekt
Publisert: torsdag 10. oktober 2019

Seks prosjekter konkurrerer om tittelen Årets norske Leanprosjekt 2019, og vinneren skal kåres i løpet av Lean Forum Norge sin jubileumskonferanse på Quality Hotel Expo 5.-6. november.

Prisen Årets norske Leanprosjekt har som formål å skape motivasjon og entusiasme for Lean ved å løfte fram gode eksempler på forbedringsprosjekter. Deltakerne får muligheten til å presentere sitt prosjekt på Lean Forum Norge sin jubileumskonferanse 5.-6. november på Quality Hotel Expo. Sentrale temaer som legges til grunn er; Hvordan Lean er implementert i virksomhetens overordnede mål og strategi, hvilke resultater som er oppnådd i forbedringsarbeidet og hvilke overføringsverdier det er for andre.

De seks kvalifiserte forbedringsprosjektene er:

1. ASKO Sentrallager AS med prosjektet «Fra nullplukk til fullplukk»
2. BIR Privat AS med prosjektet «Saksbehandling av tilskuddsordninger»
3. DNB med prosjektet «Forbedring av kunde- og selskapsreisen i DNB Eiendom Nybygg»
4. Furnes Jernstøperi AS med prosjektet «PS/Pilot/Etterbehandling/Slipeceller»
5. OrbitArena AS med prosjektet «Mål om å øke formidlingsprosent i tiltaket AFT»
6. Sykehuset Telemark HF med prosjektet «Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk»

Vinneren kåres basert på stemmer fra konferansedeltakerne og fagjuryen sine vurderinger.

Les mer om Lean i Furnes og programmet «Produktivitetsspranget» som er et samarbeid mellom Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge og NCE Raufoss/SINTEF Manufacturing på http://leanforumnorge.no/produktivitetsspranget


Skrevet av: