Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: post@furnes-as.no

Besøk av Næringsministeren
Publisert: tirsdag 22. august 2023

Besøk av Næringsministeren var preget av viktige temaer og gode dialoger

Næringsminister Jan Christian Vestre, fylkesordførerkandidat for Ap Thomas Breen og representanter fra Stange Arbeiderparti. har vært på besøk hos oss på Furnes Jernstøperi. Det var en positiv næringsminister som lyttet og tok med seg våre innspill videre. Besøket var preget av engasjerte mennesker og gode dialoger rundt temaer som er viktig for oss, men også for norsk industri i sin helhet. Gjestene fikk også omvisning i det vi mener er Nordens mest moderne og miljøvennlige produksjon av gategods. Vi er alltid stolte over å få vise frem arbeidsplassen og jernstøperiet vårt.

 

Vi ønsker profilerte strømavtaler

Furnes har i lang tid vært en aktiv pådriver for profilerte strømavtaler og det er viktig for oss å kunne ha en dialog om de utfordringene norsk industri har i forbindelse med de økte strømprisene. Vi etterlyser langsiktige strømavtaler for næringslivet med stabile og forutsigbare strømpriser på dagtid. Det er behov for strømavtaler som er tilpasset bedrifter med produksjon på dagtid. Det har dessverre skjedd lite for å tilrettelegge for slike avtaler for næringslivet, og de tiltak som har kommet har ikke truffet slik de var tiltenkt. Det vil være av avgjørende betydning for norsk industri at regjeringen får på plass ordninger for bedre strømavtaler så fort som mulig. Dagens situasjon med høye strømkostnader er svært krevende for oss og industrien generelt. Det påvirker konkurransesituasjonen og det gambles med arbeidsplassene til folk.

 

Det skal lønne seg å ta grønne grep

Vi i Furnes var det første støperiet i Norden med EPD (miljødeklarasjon) på begge våre jernkvaliteter, og vi satte med det et eksempel i bransjen. Vi har i alle år vært en resirkuleringsbedrift med fokus på en bærekraftig produksjon. Vårt budskap til besøket vårt var at vi ønsker enda strengere klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser. EPD-verdier må rett og slett bli en del av konkurransegrunnlaget. Vi hadde også noen innspill vedrørende energiøkonomi, med konkrete ønsker som kan støtte oppunder grønne grep og gode miljøvalg i industrien. Vi påpekte at det å etablere solcelleanlegg er en mye større kostnad her i Norge enn for eksempel i Danmark og Sverige, og vi ønsker at ENOVA må få på plass en egen støtteordning for solcelleanlegg. I tillegg er også grønne sertifikater svært kostbare i Norge, Furnes har i 2023 betalt 1,1 mill., for å kunne garantere at vi produserer med 100% fornybar energi fra vannkraft.

 

Infrastruktur og flomsikring må prioriteres

Innlandet glimtet til med det stabile oppholdsværet det er kjent for under besøket forrige fredag. Men det er ikke mange dagene siden vi opplevde et ekstremvær som skremte de fleste av oss. Ekstremvær innebærer en økt risiko for skader på viktig infrastruktur som både næringslivet og det offentlige er helt avhengig av. Vårt budskap til næringsministeren og representantene fra Stange Ap, var at statlige midler bør settes av til flomsikring, uavhengig av økt inflasjon. Vi belyste også hvordan det nylige ekstremværet beviste hvor viktig det er å også ha fokus på fylkesveger. Fylkesvegene i Innlandet er en viktig faktor når E6 og jernbane blir stengt, slik som i forrige uke.

Vi takker både næringsministeren og våre lokale representanter fra Arbeiderpartiet for besøket, vi setter stor pris på å kunne ha dialog på temaer som er så viktige for oss.

   


Skrevet av: ASK