Furnes Jernstøperi AS / Spesial / Rammer og lokk for kapsellokk

Rammer og lokk for kapsellokk

Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300272 2711 800 flytende ramme
Gråjern EN124 D400 65
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300273 2712 800 fast ramme Gråjern EN124 D400 35
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300219 3023HT/6501 800 REGULAR lokk med kapsellokk Seigjern EN124 D400 65
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300104 2623S 650 flytende ramme, spalte Seigjern EN124 D400 46
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301007 3021T/6501 REGULAR lokk, sentrisk hull og kapsellokk, åpne spetthull Seigjern EN124 D400 53
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301013 3022T/6501 REGULAR lokk, eksentrisk hull og kapsel-lokk, åpne spetthull
Seigjern EN124 D400 74
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301056 6500 250 fytende ramme Gråjern EN124 D400 16
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301057 6501 REGULAR lokk, slite-/dempering Seigjern EN124 D400 10