Ø650

FURNES® LOKK OG RAMME SPESIAL

Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300103 2623SD 650 flytende ramme, spalte og slite-/dempering Seigjern EN124 D400 46
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300159 2130 BASIC lokk, to delt, sentriskt hull for trafikklys Seigjern EN124 B125 28
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300161 2131 BASIC lokk, to delt, eksentriskt hull for trafikklys Seigjern EN124 B125 65
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301008 3021HT/6501 REGULAR lokk, sentrisk hull og kapsel-lokk, tett spetthull Seigjern EN124 D400 52
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301013 3022T/6501 REGULAR lokk, eksentrisk hull og kapsel-lokk, åpne spetthull
Seigjern EN124 D400 74