Furnes Jernstøperi AS / Spesial / Lokk for kapsellokk

Lokk for kapsellokk

Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300154 3023HT/6503HT 800 REGULAR lokk med kapsellokk Seigjern EN124 D400 59,3
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300155 3021HT/6503HT 650 REGULAR lokk, slite-/dempering, tett spetthull, sentrisk hull
REGULAR kapsellokk, slite-/dempering, tett spetthull
Seigjern EN124 D400 36,5
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300156 3022T/6503HT 650 REGULAR lokk, slite-/dempering, åpent spetthull, eksentrisk hull
REGULAR kapsellokk, slite-/dempering, tett spetthull
Seigjern EN124 D400 42
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3300306 6503HT REGULAR kapsellokk, slite-/dempering, tett spetthull Seigjern EN124 D400 11,3