BASIC | Rennestenssluk

FURNES® BASIC | For gater og veier med liten trafikk.
Les mer om gategodskategorier her.

Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
-- 4120/4121/4124 500x450 teleskopisk ramme med underramme
BASIC rist, gjennomstrømningsareal 752cm2
Seigjern EN124 D400 92
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
-- 4120/4121/4123 650 teleskopisk ramme med underramme
BASIC rist, gjennomstrømningsareal 752 cm2
Seigjern EN124 D400 102
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301251 4123 Underramme Ø650 for ramme 4120 Seigjern EN124 D400 30
Veiledning
FDV
NRF nr. FURNES nr. Betegnelse Materiale Standard Klasse Kg/stk
3301252 4124 Underramme 500x450 for teleskopisk ramme 4120 Seigjern EN124 D400 20