Sertifikater

Vår kvalitetssikring er din garanti for vår kvalitet!        

Systemet for kvalitetsoppfølging er siden 1996 godkjent etter NS-ISO 9001

Managment Systems Certificate
Nemco certificate
SP Sitac 0928_99
Lloyds
PDF PDF PDF PDF

Våre rammer, lokk og rister produseres ihht. NS-EN124, med tilhørende standarder.

Dette betyr at foruten vår egen kontroll, blir produktene kontrollert og sertifisert av Nemko Certification Service AS, som er underlagt kontroll fra Kontrollrådet for betongprodukter. De kontrollerte produktene blir merket med EN124 og NS-kronemerket.

Et utvalg av våre produkter med lås er i tillegg godkjent av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP Sitac. Instituttet overvåker og utfører 3.partsgodkjenning og utsteder typegodkjenningsbevis. Disse produkten er påført Sitac-merket.

For våre industrikunder kan vi også tilby sertifisering av støpegods, da vi er godkjent av Lloyd’s Register for støping av seigjern.

TI