FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Komplett FDV finner du her som Pdf fil.
Vis Pdf dokument: FDV

Generelt:
Denne generelle dokumentasjonen gjelder sammen med produktbladet for produktet og vår generelle monteringsanvisning.
Produktblad og monteringsanvisning finnes i vår produktperm eller på www.furnes-as.no
Produktbladet angir bruksområde, NRF nr., artikkelnr., betegnelse, materiale, standard, klasse, vekt samt målskisse og bilde/tegning av produktet.

Produsent / leverandør:
Produkter merket ”FURNES” er produsert ved Furnes Jernstøperi AS eller hos en av våre underleverandører.

Vår forretningsadresse er:

Furnes Jernstøperi AS
Uthusveien 8
N-2335 Stange
Norway
Telefon: +47 62 54 32 00, Fax: +47 62 54 32 01
E-post:  post@furnes-as.no
Web:     www.furnes-as.no

Furnes Jernstøperi AS eies av Øyhovden Invest AS.

Sertifisering:
Furnes Jernstøperi AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO14001 og NS-EN ISO 9001.
Produkter merket med NS- kronemerke er sertifisert av Nemco Certification AS.
Produktene er testet som komplette sett. For å opprettholde de tekniske kvaliteter og funksjoner forutsettes det at produktene benyttes som komplette enheter.
Våre sertifikater er tilgjengelige på www.furnes-as.no

Miljødeklarasjon:

Metall   • Ulike kvaliteter av støpejern er basert på resirkulert stålskrap, råjern og andre tilsetningsstoffer.
• Støpejernet lages i henhold til NS-EN 1561 og NS-EN 1563.
Slite -/demperinger og pakninger • Polyuretan, gummi, HDPE og TPE.
Isolasjon • Polystyren og polyuretan.
Maling • Skjold Aqua Primer, vannbasert maling.
Emballasje • Gjenbrukbare standardiserte paller av tre og krympeplast laget av PVC.

Lagring:
Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene. Oksydasjon av støpejernsoverflaten kan forekomme når denne blir utsatt for fuktighet, dette forringer imidlertid ikke produktets bruksegenskaper.

Vedlikehold:
Levetiden for gategods er avhengig av trafikkbelastningen. Når produktene ikke utsettes for trafikkbelastning er levetiden >10 år. Gategods i vei bør inspiseres, uten demontering/åpning, minst en gang pr år.

Da gjennomføres:
   • Visuell kontroll. Synlige feil og mangler undersøkes nærmere og nødvendige utskiftinger foretas. Ved mønsterdybde under 1mm byttes lokk og ramme.
   • Rammen skal sitte fast i asfaltoverflaten og i nivå med denne. Avvik krever reinstallering av rammen.
   • Klaprende lokk skiftes til TEMPORARY. Ved utskifting av lokk må en på se at ramme og lokk er fra samme produsent, men TEMPORARY lokket kan også legges i andre produsenters rammer, da det ved sin tyngde tilfredsstiller kravene.

Resirkulering:
Materialene som brukes avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Våre støpejernsprodukter er 100% resirkulerbare.
Slite -/demperinger og pakninger kan avhengig av materialet resirkuleres eller deponeres som vanlig avfall.
Malingen er vannbasert og har ingen skadelig effekt på miljøet.