Administrasjon

Ledelse

 
Salg- og markedssjef Norge
Geir Kåre Kroken 61x80
Geir Kåre Kroken
Tlf: +47 911 90 466
E-post: gkk@furnes-as.no
 
Ekspedisjonsleder
Erik_
Erik Hoel Sveum
Tlf: +47 459 63 572
E-post: ehs@furnes-as.no
Produktutviklingssjef
Johan_61x80
Johan G. Refsahl
Tlf: +47 459 63 552
E-post: jgr@furnes-as.no
Teknisk sjef
Trond_
Trond Rykhus
Tlf: +47 911 70 961
E-post: try@furnes-as.no
Administerende direktør
oddbjorn 61x80
Oddbjørn Maurdalen
Tlf: +47 918 38 695
E-post: oma@furnes-as.no
   
   
LongLife
PREMIUM
REGULAR
BASIC
TEMPORARY