FURNES Double

29.09.2017 16:03

Flytende ramme med lokk til kabelkummer i veibane med middels til høy trafikkbelastning har til nå vært en utfordring. Tradisjonelle rektangulære rammer og lokk har vist seg uavhengig av produsent, vanskelig å få til å ligge stabilt over tid. Før eller senere vil trafikkbelastningen føre til at ramme og lokk kommer ut av stilling og lokkene begynner å klapre.

Furnes Jernstøperi har med FURNES Double utviklet en løsning for dagens og fremtidig trafikkbilde og er nå det beste alternativet for store rektangulære kummer i trafikkerte gater og veier.

Vår unike konstruksjon bygger på to runde standard PREMIUM lokk i kombinasjon med en PREMIUM midtbjelke i en oval ramme.

Som standard leveres FURNES Double med lokk i kategorien PREMIUM. Et lokk som er beregnet for gater og veier med stor til sterk trafikk. Lokket har 8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Det har lås, er barnesikkert og godkjent av SP Sitac. Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning, som med sin unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten. Dette med sammen med tett spetthull, gjør toppløsningen tilnærmet tett.

Toppløsningen finnes i dimensjonene 2x Ø650 og 2x Ø800, samt belastningklassene D400 og F900.

 

m7601-R2
Kum_1410x700
Hovedmålene på FURNES Double Ø650x2. FURNES Double Ø650x2, er konstruert og tilpasset standard rektangulær kabelkum.

 

Furnes_double1

Teleskopisk til nye og gamle kummer

Teleskopisk FURNES Double 2x Ø650 artnr. 7601-2/7603/2116HT, NRF nr. xxxxxxx.

FURNES Double i teleskopisk utgave, er bygget opp med en underramme som settes på toppen av betongkummen. Underrammen gir mulighet for en god overdekking og beskyttelse av betongkummen. Den totale teleskophøyden er på hele 200mm.

Settet leveres som standard med løfteører i underrammen, slik at hele settet enkelt kan løftes rett på betongkummen.

Midtbjelken kan enkelt fjernes og med den ute gir det en netto lysåpning på 597 x 1324mm.

Total vekt er 316kg.

Flytende, med dekkplater for nye og gamle kummer

Flytende FURNES Double 2x650, art. nr. 7601-2/7604/2116HT, NRF nr. xxxxxxx.

FURNES Double i flytende versjon, er primært et vedlikeholdprodukt for eksisterende kummer. Anbefales brukt i veibane der man har utfordringer med tradisjonelle kabelkummer grunnet trafikkbelastning.

Settet leveres med dekkplater, for bruk i hver ende og på toppen av betongkummen. Dette tetter hjørnene og hindrer løsmasse i å treng inn i kummen. 

Total vekt er 295,5kg.

Furnes_double 2

 

FURNES DOUBLE_montert

Montering av ramme i veibane

For å sikre et godt og varig resultat, er det viktig at monteringsarbeidet blir gjort nøyaktig.

  • Justeringsskruene, benyttes for å holde rammen oppe under monteringsprosessen.
  • Rammen legges ned i dertil egnet masse-, sett i forhold til plassering og trafikkbelastning.
  • Legges den ned i varm asfalt skal justeringsskruene ikke benyttes.
  • Justeringsskruene kappes eller fjernes etter at massen under flensen har satt seg.
  • Ikke sett på trafikk før massen er herdet, se leverandørens anvisning.

Kontroller at:

  • Rammens anleggsflate fortsatt er plan etter avsluttet montasje- og etter en tids bruk.
  • Ved eventuelle setninger, må om nødvendig rammen justeres på nytt for å sikre en plan anleggsflate.