Produktinfo

Publisert: 29. september 2017

Flytende ramme med lokk til kabelkummer i veibane med middels til høy trafikkbelastning har til nå vært en utfordring. Tradisjonelle rektangulære rammer og lokk har vist seg uavhengig av produsent, vanskelig å få til å ligge stabilt over tid. Før eller senere vil trafikkbelastningen føre til at ramme og lokk kommer ut av stilling og lokkene begynner å klapre.

Furnes Jernstøperi har med FURNES Double utviklet en løsning for dagens og fremtidig trafikkbilde og er nå det beste alternativet for store rektangulære kummer i trafikkerte gater og veier.

Vår unike konstruksjon bygger på to runde standard PREMIUM lokk i kombinasjon med en PREMIUM midtbjelke i en oval ramme.

Som standard leveres FURNES Double med lokk i kategorien PREMIUM. Et lokk som er beregnet for gater og veier med stor til sterk trafikk. Lokket har 8mm pilmønster, som peker i mot spetthullet. Det har lås, er barnesikkert og godkjent av SP Sitac. Lokket har vår patenterte intelligente slissepakning, som med sin unike utforming tetter mellom lokk og ramme, slik at sand og grus ikke kommer ned på anleggsflaten. Dette med sammen med tett spetthull, gjør toppløsningen tilnærmet tett.

Toppløsningen finnes i dimensjonene 2x Ø650 og 2x Ø800, samt belastningklassene D400 og F900.

Les mer..

SALG- OG ORDREKONTOR

Nina_87x115
hanne_87x115
Nina Moen
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no
Hanne Sæter
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no

Markedsavdeling