Presseomtale

Publisert: 21. august 2018

For å møte nye behov og etterspørsel i markedet har Furnes Jernstøperi de siste årene lagt mye ressurser i produktutvikling og design. Ved siden av innovasjon har standardisering av produktutvalget gjort det enklere både for kunde og for Furnes selv.

Les mer..
Publisert: 06. august 2018

OPS kontrakter har gjort eiere, entreprenører og vedlikeholder av bl.a. veier mer opptatt av levetid og egenskaper til produktene de kjøper. Kundene ønsker kvalitetsprodukter med effektiv montering og lavere vedlikeholdskostnader over tid. Furnes Jernstøperi møter nye krav med systemtenkning og innovasjon.

Les mer..
Publisert: 04. mai 2018

Stangeavisa: De to siste årene har Furnes Jernstøperi opplevd eventyrlige 15 prosent omsetningsvekst. Mye av forklaringen ligger i betydelige investeringer – ikke minst i de ansatte.

Les mer..
Publisert: 23. april 2018

h-a.no, 23.04.18: Går du yrkesfag er du ønsket av næringslivet. 7 av 10 bedrifter i Innlandet oppgir et stort behov for elever med yrkesfaglig bakgrunn.

I lokalene til Furnes Jernstøperi ved Uthus-krysset i Stange står Sebastian Witek (22) bøyd over et arbeidsbord. Han borrer og skrur, og lager modeller som senere skal benyttes i produksjonen lenger inn på anlegget. Der blir jern omgjort til kumlokk, verktøy og benker av stål. 22-åringen er lærling, og har snart vært det i et år. Det betyr at det er nesten like lenge til han i teorien kan ta fast arbeid med fagbrevet i hånda.

Les mer..
Publisert: 13. april 2018

Furnes’ nye Premium topp til kabeltrekkekum er i ferd med å få oppmerksomhet også i VA-segmentet. Flere betongprodusenter vurderer nå å produsere en ny spesialtilpasset underdel til det nye topproduktet.

Les mer..
Publisert: 18. april 2017

Det blir flere sysselsatte i Stange, viser sysselsettingstallene som nylig ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå. Ordfører Nils A Røhne jubler.

Les mer..
Publisert: 19. januar 2017

Våre eiere (Øyhovden Invest AS) investerer drøyt 10 % av omsetningen ved støperiet for å optimalisere og effektivisere driften.

Les mer..
Publisert: 21. november 2016

INDUSTRI: Småindustri kan være lønnsomt bare produktet er smalt nok. Siden 2012 har Furnes Jernstøperi smeltet om skrapjern til 103 millioner kroner i overskudd.

Les mer..
Publisert: 19. oktober 2016
Les mer..
Publisert: 19. oktober 2016
Les mer..

SALG- OG ORDREKONTOR

Nina_87x115
hanne_87x115
Nina Moen
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no
Hanne Sæter
Ordre- og
salgsmedarbeider
Tlf: +47 62 53 83 00
(Tastevalg 1)
salg@furnes-as.no

Markedsavdeling